Rotumääritelmä


COCKERSPANIELI (ENGLISH COCKER SPANIEL)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
Ryhmä: 8
FCI:n numero: 5
Hyväksytty: FCI 23.11.2012
Kennelliitto 4.6.2013
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Ylösajava koira.
 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
alaryhmä 2 ylösajavat koirat
 
Käyttökoetulos vaaditaan.
 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Cockerspanieli tunnustettiin omaksi, fieldspanielis-ta ja springerspanieleista erilliseksi rodukseen pian Englannin Kennelklubin perus-tamisen jälkeen 1873. Rodun alkuperäinen nimi oli ‘cocking spaniel’, joka pohjau-tuu sen käyttöön ylösajavana koirana lehtokurpan (woodcock) metsästyksessä. Kuten monissa muissakin metsästyskoiraroduissa myös cockerspanielilla on nykyi-sin havaittavissa eroja metsästys- ja näyttelykoirien välillä: näyttelykoirat ovat metsästäviä vankempia ja raskaampia.
 
YLEISVAIKUTELMA: Iloinen ja vankka metsästyskoira; sopusuhtainen ja tiivisrakenteinen.
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeus on suunnilleen sama kuin etäi-syys säästä hännäntyveen.
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Iloinen luonne ja alati heiluva häntä kuvas-tavat koiralle tyypillistä touhukkuutta etenkin sen seuratessa jälkeä tiheäkasvuista-kaan maastoa pelkäämättä. Lempeä, miellyttämisenhaluinen ja täynnä elämäniloa.
 
PÄÄ
KALLO-OSA:
Kallo: Hyvin kehittynyt ja selväpiirteinen, ei liian kevyt eikä karkea.
Otsapenger: Selvästi erottuva, sijaitsee kirsun kärjen ja niskakyhmyn puolivälissä.
KUONO-OSA:
Kirsu: Riittävän iso mahdollistaen tarkan hajuaistin.
Kuono-osa: Suorakulmainen.
Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat vahvat. Täysihampainen, säännöllinen ja tiivis leikkaava purenta ts. yläetuhampaat peittävät tiiviisti alaetuhampaat ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Posket: Eivät ulkonevat.
Silmät: Täyteläiset, mutta eivät ulkonevat, tummanruskeat tai ruskeat, eivät kos-kaan vaaleat. Maksanruskeilla, ”liver roan”-värisillä tai maksanruskea-valkoisilla sallitaan tumman pähkinänruskeat, karvapeitteen väriin sointuvat silmät. Ilme on älykäs ja lempeä, silti tarkkaavainen, valpas ja iloinen. Silmäluomet ovat tiiviit.
Korvat: Pehmeät, lappumaiset, alas silmien tasolle kiinnittyneet, ohuet ja kirsun kärkeen ulottuvat. Korvat ovat pitkän, suoran ja silkkisen karvan peittämät.
 
KAULA: Kohtuullisen pituinen ja lihaksikas, kauniisti viistoihin lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanahkaa.
 
RUNKO: Vahva ja tiivis.
Ylälinja: Kiinteä ja vaakasuora, lantio hieman hännäntyveä kohti laskeva.
 
Lanne: Lyhyt ja leveä.
 
Rintakehä: Hyvin kehittynyt ja syvä, etuosastaan ei liian leveä eikä liian kapea. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
 
HÄNTÄ: Hieman selkälinjan alapuolelle kiinnittynyt; ehdottomasti iloisesti liik-kuva ja asennoltaan vaakasuora, ei koskaan ylös kääntynyt. Aiemmin yleensä typistetty (Huom. Suomessa typistyskielto).
Typistetty: Ei koskaan liian lyhyt eikä liian pitkä. Jos häntä on liian lyhyt tai liian pitkä, on vaikea havaita aina iloista hännän liikettä koiran työskennellessä.
Typistämätön: Hieman kaareva, keskipitkä ja oikeassa suhteessa runkoon, antaa kauttaaltaan tasapainoisen vaikutelman. Ihannemittainen häntä ei ulotu kintereen alapuolelle. Häntä on tyvestään vahva ja kapenee kohti ohutta kärkeä; se on muun karvapeitteen tavoin hapsuttunut. Koiran työskennellessä häntä on eloisa ja asen-noltaan selkälinjan tasolla, ei sitä ylempänä eikä koskaan niin alhaalla, että se viit-taisi arkuuteen.
 
RAAJAT
ETURAAJAT: Vankkaluiset, suorat ja riittävän lyhyet antamaan mahdollisimman suuren voiman. Eivät kuitenkaan liian lyhyet, jolloin ne häiritsisivät tältä suuren-moiselta lintukoiralta vaadittavaa tehokasta liikuntaa.
Lavat: Viistot ja kuivat.
Etukäpälät: Tiiviit ns. kissankäpälät. Paksut päkiät.
 
TAKARAAJAT: Leveät, täyteläiset, hyvin lihaksikkaat ja vankkaluiset.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat mahdollistaen hyvän työntövoiman.
Takakäpälät: Tiiviit ns. kissankäpälät. Paksut päkiät.
 
LIIKKEET: Yhdensuuntaiset ja maatavoittavat, tehokas takaraajan työntö.
 
KARVAPEITE
Karva: Sileää, silkkistä, ei koskaan karkeaa, laineikasta eikä kiharaa, ei liian run-sasta. Eturaajat, runko ja takaraajat kintereiden yläpuolelta ovat selvästi hapsuiset.
Väri:
Yksiväriset: Musta, punainen, kulta, maksanvärinen (suklaa); musta tai maksanvä-rinen ruskein merkein (black-and-tan, liver-and-tan). Valkoista väriä hyväksytään vain pienenä laikkuna rinnassa.
Kirjavat:
Kaksiväriset: mustavalkoinen, oranssivalkoinen, maksanruskeavalkoinen, keltaval-koinen; värit joko puhtaana tai pilkuttuneena (ticking).
Kolmiväriset: Mustavalkoinen ruskein merkein; maksanruskeavalkoinen ruskein merkein.
Kimoväriset (roan): Sinikimo (blue roan), oranssikimo (orange roan), keltakimo (lemon roan), maksanväri-kimo (liver roan); sinikimo tai maksanvärinen kimo ruskein merkein.
Muut kuin yllä mainitut värit tai värimerkit eivät ole sallittuja.
 
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset noin 39 - 41 cm
Nartut noin 38 - 39 cm
Paino: Noin 13 – 14,5 kg.
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-neina kivespussiin.