Perinnöllisistä sairauksista ym.

Cockerspanielilla, kuten monilla koiraroduilla esiintyy perinnöllisiä sairauksia, jotka eivät ole osoittautuneet vakaviksi ongelmiksi, mutta toisaalta on syytä muistaa ettei ainuttakaan sukua voida sanoa niistä täysin vapaiksi. Siksi cockeria hankkivan on syytä miettiä näitäkin asioita ennakkoon, sillä yksikään kasvattaja ei 100%:sti voi luvata täysin virheetöntä koiraa ja monet sairaudet selviävät vasta pitkänkin ajan kuluttua pennun luovutuksesta. Lisäksi on hyvä muistaa etteivät kaikki synnynnäiset viat ole perinnöllisiä, eivätkä kaikki perinnölliset sairaudet ole synnynnäisiä. Lisäksi ulkoisten tekijöiden osuus on monien sairauksien kohdalla varsin suuri.

PEVISA Ohjelma on voimassa voimassa 31.12.2020 asti:

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.

Silmät

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla tervesilmäinen perinnöllisten silmäsairauksien osalta.

1. Jalostuskoiralla tulee olla geenitestitulos, jos se on prcd-PRA:ta kliinisesti sairastavan koiran jälkeläinen tai se on itse sellaisen tuottanut, paitsi jos koiran status on suoraan pääteltävissä vanhempien silmätutkimus- tai geenitestituloksen perusteella (esimerkiksi sairas/affected-clear -yhdistelmä). Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava joka tapauksessa joka kolmannessa polvessa. Geenitestillä kantajaksi tai sairaaksi todetun tai tutkimattoman koiran kumppanin tulee olla geenitestillä terveeksi todettu.

2. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei saa olla todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, GRD, TRD, entropium, ektropium tai makroblepharon. Jos koiralla on lausunto ylimääräisistä ripsistä (distiachis, trichiatis, ektooppinen cilia) tai puutteellisesta kyynelkanavan aukosta, PPM tai MRD, on toisen osapuolen oltava terve tältä osin. Jalostukseen ei hyväksytä käytettäväksi koiraa, joka sairastaa vakavampaa kuin 1. asteen PHTVL/PHPV.

Lonkat
Yhdistelmän BLUP-indeksin odotusarvo astutushetkellä on oltava vähintään 101.

Polvet
Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan virallista polvitarkastusta.

Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste
Yhdistelmän sukusiitosaste ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25% kuudesta polvesta laskettuna.

Ulkomuoto
Jalostukseen käytettävällä koiralla on koiranäyttelystä vähintään arvosana EH, jos sillä ei ole tulosta SPME-/SPVE-kokeesta.
Jos jalostukseen käytettävällä koiralla on SPME-/SPVE-kokeesta vähintään tulos AVO 3, tulee sillä olla koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelun arvosana H tai sen tulee olla jalostustarkastuksessa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

SILMÄTARKASTUKSESSA koiran silmän pinnalle tiputetaan pari tippaa lääkettä, joka noin 15-30 minuutin kuluessa suurentaa koiran pupillin. Näin silmätarkastuksen suorittavalla eläinlääkärillä on mahdollisuus tarkastaa sekä silmän pinta, että nähdä laajentuneen pupillin kautta silmänpohjaan. Tarkastuksessa pyritään toteamaan kaikki epänormaalit rakenteet silmistä. Silmätarkastuksessa tutkitaan silmänpohja, mykiö, luomet, sarveiskalvot, sädekehä.... Eri roduilta etsitään eri sairauksia, cockereilta HC, RD, PRA, mutta aina tutkitaan koko silmä, ja kirjataan ylös kaikki muutokset, myös vaarattomat, jotta muutosten kehitystä voidaan seurata. Kaikki kaavakkeisiin piirretyt muutokset eivät ole perinnöllisiä sairauksia. Silmätarkastuksen tarkoitus on poistaa sairaat yksilöt jalostuksesta ja estää sairauksien leviäminen. Viralliset silmätarkastus tulokset ovat voimassa cockereilla 24 kuukautta.

Silmäsairauksista:

PRA Etenevä verkkokalvon surkastuma, yleisin cockereilla esiintyvistä silmäsairauksista. Sairaus tuhoaa verkkokalvon valoa aistivia soluja ja johtaa vanhemmalla iällä asteittain etenevään sokeuteen. Nykyään voidaan geenitestin avulla selvittää PRA-sairaat ja kantajat (PRA-OptiGen-testi, A=terve, B=kantaja, C=sairas).

RD retina dysplasia, verkkokalvon kasvuhäiriö /verkkokalvonpoimuja voi esiintyä vain muutamasta aina koko verkkokalvon käsittäviin, moniin kymmeniin poimuihin.

HC eli harmaakaihi. Koiran silmissä on samentumia, jotka ajan myötä yleensä laajenevat, perinnöllisiksi ne muuttuvat vasta sitten, kun ne sijaitsevat rodulla tyypillisessä paikassa ja ovat rodulle tyypillisen muotoisia.

Luomien asentovirheet:

Ektropiumissa luomi on liian pitkä ja se muodostaa poimun, jossa sidekalvo näkyy. Entropiumissa luomi kiertyy sisäänpäin hangaten sarveiskalvoa.

Distichiasis eli ylimääräiset karvat sisäluomen/luomien sisällä on tila, jossa normaalin ripsirivien takana on toinen ripsirivi, joka kasvaa sisäänpäin.

NIVELONGELMIA

LONKKADYSPLASIA tarkoittaa eriasteista lonkkanivelen kehityshäiriöitä, joissa reisiluun pää ei sovi tiiviisti lonkkamaljaan. Karkeasti voidaan sanoa, että mitä paremmat lonkat vanhemmilla on sitä todennäköisempää on, että myös jälkeläisillä on hyvät lonkat. Ulkoisten tekijöiden vaikutuksen osuus on kuitenkin suuri 40-60%, kasvuajan ruokinta ja liikunta määräävä osaltaan lopputuloksen. Lievemmissä lonkkaniveldysplasiassa esiintyy lievää löysyyttä ja/tai nivel on hieman epätasainen. Vaikeimmissa tapauksissa kehittyy nivelrikko, joka etenkin myöhemmällä iällä voi aiheuttaa ontumista. Hyvät lonkat A-B, lievä C, keskivaikea D, vaikea E.

Virallinen lonkkakuvaus voidaan tehdä koiran ollessa vähintään vuoden ikäinen. Ennen lonkkakuvausta koiran on oltava paastolla vähintään noin 10 tuntia sillä lonkkakuvausta varten koira rauhoitetaan ja kuvauksen jälkeen sille annetaan ns. herätyspiikki. 

Muista tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, cockereilla esiintyy jonkin verran polvilumpion sijoiltaanmenoa eli patellaluksaatia.

Suosittelemme, että koiralta tutkitaan lonkat-, polvet- ja kyynärät koiran ollessa 1-3vuotias.

Lisäksi etenkin vanhemmiten cockereilla esiintyy jonkin verran ns. mäyräkoirahalvausta eli välilevyluiskahdusta.

Muista sairauksista ja rakennevirheistä:

Jo pikkupennuilla havaittavia rakennevirheitä ovat mm. huuli- ja kitalakihalkio, napatyrä, häntämutka, piilokiveksisyys, purentavirheet. Lisäksi lyhytvarpaisuutta, sitä esiintyy joko yhdessä tai useammassa tassussa, tassun uloimmissa varpaissa. Jonkin verran esiintyy myös kilpirauhasen vajaatoimintaa, immuunivälitteinen hemolyyttistä anemiaa, sydänlihaksen rappeutumista, epilepsiaa ja nisäkasvaimia.

Cockerspanielit ry:n jalostuksen tavoiteohjelmasta saat paljon erilaista tietoa, se löytyy täältä.

Onneksi varsin harvoin joudumme tekemisiin perinnöllisten sairauksien kanssa, yleensä arkipäivän ongelmia cockerin kanssa ovat mm. korvatulehdukset, hiiva, huulipoimujen- ja anaalirauhasten tulehtuminen. Myös muita iho-ongelmia esiintyy.

Itse pidämme cockeria hyvin hoidettuna varsin terveenä rotuna ja meille cockeri on se “maailman paras koira ja ystävä” - toivottavasti Sinullekin !